Những dị nhân kì lạ nhất năm 2015

|

Năm qua, những câu chuyện cảm động về các trường hợp bệnh hiếm hoặc khuyết tật vươn lên số phận đã ttruyền cảm hứng cho rất nhiều người.