Những chú chó cũng biết... ngủ mớ

|

Đừng tưởng chỉ có con người mới biết ngủ mớ nhé! Khi ngủ mớ, những chú cún này cũng có những biểu hiện khiến ai trông thấy cũng phải phì cười.