Những cảm giác chỉ người "nghiện" trang điểm mới hiểu

|

Chỉ có hội con gái mới hiểu cảm giác khó khăn thế nào khi uống nước mà không dể dây son.