Những bức tượng giấy "hư cấu" đến mức khó tin

|

Thoạt nhìn thì những bức tượng này chẳng khác gì các tượng gỗ hay thạch cao thường thấy, nhưng sự thật là tất cả đều làm bằng giấy đấy.

 

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube