;

Những bức tượng giấy "hư cấu" đến mức khó tin

| <

Thoạt nhìn thì những bức tượng này chẳng khác gì các tượng gỗ hay thạch cao thường thấy, nhưng sự thật là tất cả đều làm bằng giấy đấy.

 

 

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng