Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

| 19:00 - 14/07/2016

Thậm chí những phim hoạt hình như Aladdin hay Toy Story mà vẫn có sạn và sạn rất ư là vô lí.

Lỗi trong phim là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng nếu một bộ phim có những lỗi hết sức ngớ ngẩn về logic và cách sắp xếp cảnh quay thì chúng sẽ khiến người ta tự hỏi rằng liệu các nhà làm phim có đặt hết tâm huyết vào tác phẩm của mình hay chỉ chăm chút cho các cảnh phim cháy nổ, kĩ xảo chỉ để thu lợi nhuận.

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

Những bộ phim sạn quá nhiều nhặt hoài không hết

(Ảnh: Movie Mistakes)