Những bộ phim đồng tính châu Á góp phần làm thay đổi định kiến xã hội

|

Dù đồng tính vẫn là một đề tài nhạy cảm đối với châu Á, nhưng không vì thế mà những nhà làm phim không làm nên những tác phẩm xuất sắc về đề tài này, thậm chí chúng còn tạo được tiếng vang lớn trên thế giới và góp phần mang đến những cái nhìn thiện cảm hơn của xã hội dành cho cộng đồng giới tính thứ ba.