Những bản hit Vpop không thể nào quên của 8x,9x

|

Ưng Hoàng Phúc, Anh Kiệt, Đan Trường, Lam Trường... là chủ sở hữu của hàng loạt hit đỉnh đã đi vào tâm trí của nhiều 8x,9x.