;

Những bài học cuộc sống chỉ có bản thân mới hiểu

|

Càng lớn lên, bạn sẽ càng nhận ra có những điều trong cuộc sống này mình phải tự lĩnh ngộ lấy thì mới có thể trưởng thành.

Nguồn: David Wolfe

loading...
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng