"Nhũn não" với những siêu quậy trong nhà

|

Chỉ cần có một trong những siêu quậy như trong clip sau ở nhà, chắc các bậc phụ huynh sẽ luôn "sống trong sợ hãi" và không thể ngồi yên.