Nhói lòng vởi thử nghiệm đổ nhựa đường nóng chảy lên iPhone 6S

|

Trong thí nghiệm thử độ bền của iPhone 6S, họ đã đổ nhựa đường bao phủ chiếc điện thoại và kết quả thề nào thì bạn cũng biết rồi đấy! Cùng xem diễn biến như thế nào nhé!

Nguồn video: haynhucnhoitv