Nhiều người đi chân trần trên thủy tinh vẫn không sao?

|

Trên thực tế, đã có rất nhiều người bước chân trần trên vụn thủy tinh mà không sao. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng xem video sau nhé.