Nhiều người đi chân trần trên thủy tinh vẫn không sao?

|

Trên thực tế, đã có rất nhiều người bước chân trần trên vụn thủy tinh mà không sao. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng xem video sau nhé.

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube