Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là bọn này

| 15:47 - 30/05/2016

Tăng động là căn bệnh nguy hiểm không chừa một đối tượng nào cả, dù là loài 2 chân hay 4 chân.

Tránh ra, tránh ra! Này thì không tránh ra này!
Tránh ra, tránh ra! Này thì không tránh ra này!

Xem hai đứa lớn hùa nhau bắt nạt đứa nhỏ kìa.
Xem hai đứa lớn hùa nhau bắt nạt đứa nhỏ kìa.

Đến thế này mà còn không chịu dậy nữa thì thôi thua luôn.
Đến thế này mà còn không chịu dậy nữa thì thôi thua luôn.

Mẹ ơi, nó giật bình sữa của con!
Mẹ ơi, nó giật bình sữa của con!

Đúng là nuôi ong tay áo.
Đúng là nuôi ong tay áo.

Đi chỗ khác chơi nhỏ!
Đi chỗ khác chơi nhỏ!

Này thì thổi này.
Này thì thổi này.

Khi gặp bọn bắt nạt thế này thì các bạn phải làm gì?
Khi gặp bọn bắt nạt thế này thì các bạn phải làm gì?

Mát hông mát hông?
Mát hông mát hông?

Làm sao cứu nó ra bây giờ?
Làm sao cứu nó ra bây giờ?

Thích quá! Đã quá!
Thích quá! Đã quá!

Hơ….
Hơ….

Mẹ ơi nó ăn thịt con. Cứu con với!
Mẹ ơi nó ăn thịt con. Cứu con với!

Tránh đường hết cho quan lớn đi coi.
Tránh đường hết cho quan lớn đi coi.

Kinh hoàng xe điên lao vào nhà dân, ba người gặp nạn.
Kinh hoàng xe điên lao vào nhà dân, ba người gặp nạn.

Chó nhà ai mà ngoan gớm, đã phá nhà còn đem tang chứng vật chứng về chịu tội.
Chó nhà ai mà ngoan gớm, đã phá nhà còn đem tang chứng vật chứng về chịu tội.

Nè, đẩy xuống cho nhanh nè.
Nè, đẩy xuống cho nhanh nè.

Trời ơi, quân ăn cướp!
Trời ơi, quân ăn cướp!

Cái đồ chó phản chủ!
Cái đồ chó phản chủ!

Nhỏ nhưng có võ đó nha.
Nhỏ nhưng có võ đó nha.

Không biết nó học được trò này ở đâu?
Không biết nó học được trò này ở đâu?

Đừng bao giờ cho bọn tăng động xem những chương trình kích động.
Đừng bao giờ cho bọn tăng động xem những chương trình kích động.

(Ảnh: Internet)