"Nhật kí của mẹ" lấy nước mắt triệu người

|

Người đi cùng con suốt quãng đời còn lại là vợ, nhưng người hiểu con nhất chỉ có thể là mẹ.

Bộ phim ngắn "Nhật kí của mẹ" sẽ khiến bạn xúc động và bất chợt nhận ra, mẹ luôn là người hiểu con từ những điều nhỏ nhất.