Nha Trang biến thành sông chỉ trong một cơn mưa lũ kinh hoàng