Nhã Phương - Hành trình từ "cô bé bánh tráng trộn" đến ngôi sao châu Á

|

Để đạt được thành công rực rỡ như này hôm nay, nữ diễn trẻ - bắt đầu bằng cái danh hotgirl - Nhã Phương đã trải qua một quá trình phấn đấu dài.