Đời 18/11/2017

Người phụ nữ nặng gần 500kg, bác sĩ phải phá tường đưa ra ngoài để đến bệnh viện điều trị

Mới đây, các bác sĩ tại bệnh viện Adrian Chapelet (Argentina) đã phải phá tường để giải cứu người phụ nữ nặng gần 500 kg và đưa cô đi điều trị.

X Đóng