Người Mẹ Điên

|

Bộ phim ngắn về "Người mẹ điên" sẽ làm bạn không thể cầm được nước mắt vì tình cảm thiêng liêng cao quí của người mẹ dành cho con của mình.

Bộ phim nằm trong khuôn khổ chương trình Giờ Phim Ngắn.