Người dân Sài Gòn gửi lời nhắn gì đến tuyển Việt Nam?

|

Trước chiến thắng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh, người dân Sài Gòn vô cùng hân hoan và cuồng nhiệt trước 1 mùa Olympic mới!

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube