Đời 15/04/2016

Phát hoảng cảnh treo người trên móc sắt đánh đu tại lễ hội

Những người theo đạo Hindu ở Bangladesh ăn mừng lễ hội Charak Puja bằng cách treo người trên móc và đánh đu trên cây Charak linh thiêng.

X Ðóng