Ngọt từ hậu trường đến phim, La Tấn Đường Yên không yêu nhau mới lạ

|

Đóng với nhau tận 4 phim và vô cùng ăn ý từ phim cho đến hậu trường nên khi công khai tình cảm, Đường Yên-La Tấn cũng không quá bất ngờ.