"Ngợp" với điệu nhảy cực kỳ dẻo của vũ công nam

|

Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng, anh chàng này dường như không có... xương sống.