;

"Ngộp thở" trước kỉ lục những thứ to nhất trên thế giới

| <

Từ bộ ngực tự nhiên lớn nhất, đến thanh sô cô la lớn nhất... Đây là những thứ khổng lồ nhất thế giới được sách kỉ lục Guiness công nhận. 

Nguồn: The Richest

 

 

 

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng