Mlog 19/09/2013

Lê Trung Cương - Khả Ngân đau đầu giải mã ngôn ngữ teen

“Zeu ngey moi a hog zi zau, a zhe wua trug dzon e. Zeu a baz thi nhen tih e bit em koi pai zoi.” – ai có thể “dịch” được đoạn tin nhắn này?

X Ðóng