Ngôi làng có bí quyết sống trăm tuổi nhờ... "lên giường" mãnh liệt

|

Ngoài chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, người dân ở Acciaroli, Italy, có cuộc sống hạnh phúc, kéo dài tuổi thọ nhờ "hoạt động tình dục".

Nguồn: CBS