Đời 15/06/2017

Ngọc Miu đau đớn muộn màng vì dính lưới tình của trùm xã hội đen

Hoa mắt trước núi tiền mà "đại gia" ma túy vung cho, Ngọc Miu chôn vùi cuộc đời trong nước mắt vì hối hận khi mọi chuyện thay đổi...

X Đóng