"Ngớ người" với cách dỗ trẻ nín khóc "không thể tin được"

|

Các bố hay các mẹ nên trang bị cho mình cách dỗ trẻ đơn giản mà hiệu quả này. Chỉ sau vài giây bé đang khóc đã nín.

Theo nguồn: CCTV1