Ngộ nghĩnh trước dịch vụ thuê hot girl... đá mông

|

Để "tận hưởng" dịch vụ này, các chàng sẽ phải bỏ tiền ra để được người đẹp đá mông. Mặc dù bị đau nhưng khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ sung sướng. Đây là một trong những dịch vụ độc đáo và đang ăn nên làm ra tại Nhật Bản.