Ngộ nghĩnh chú gấu trúc màu nâu duy nhất còn sống trên thế giới

|

Cho đến nay, tổng cộng chỉ có 8 con gấu trúc màu nâu được phát hiện và ghi nhận trên thế giới. Qi Zai là con duy nhất còn sống hiện nay.