Nghiên cứu cho thấy càng nhắn tin nhiều càng dễ chia tay

|

Sau một nghiên cứu về mật độ nhắn tin và mức độ tình cảm của 276 cặp đôi, các chuyên gia đã đưa ra những lời khuyên không ngờ tới.

Nguồn: Couple and Relationship Therapy