Nghẹn lòng với lời chia sẻ "Chúng ta đều không biết làm con…"

|

Những chia sẻ của các vị giám khảo của chương trình truyền hình Trung Quốc về cha mẹ và đạo làm con khiến khán giả không cầm được nước mắt.