Nghẹn lòng với chú chó 3 năm đứng cửa đợi người chủ đã bỏ rơi mình

|

Chú chó nhỏ có tên là Boksil. Kể từ khi người chủ đột ngột bỏ đi, Boksil vẫn ngày ngày chờ đợi chủ nhân quay trở lại. Nó gặp được bà chủ là một "định mệnh", là cả một câu chuyện cảm động... nên nó tin chắc rằng bà chủ sẽ quay trở lại. Suốt 3 năm qua, Boksil một mình trông căn nhà và chiều chiều lại chạy ra đầu ngõ ngóng chờ!

Nguồn: SBS

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube