Ngày thứ 2 “thần thánh” liệu có làm khó S.T 365?

|

Vui chơi ngày cuối tuần quá đã, S.T bắt đầu ngày thứ Hai với mớ công việc hỗn độn và bị deadline dí sát nút… S.T sẽ vượt qua ngày thứ Hai thần thánh này như thế nào đây?