Ngày cuối cùng ở lớp - Phim ngắn Singapore cực ý nghĩa

|

Phim ngắn dựa trên một câu chuyện có thật của cô gái tên Siew Fang cùng ước mơ, hoài bão, và trách nhiệm lớn hơn với gia đình.