Ngày ấy - bây giờ của các thí sinh The Face

|

Nhiều thí sinh The Face từng có kinh nghiệm chinh chiến các cuộc thi, sau mỗi lần nhan sắc của họ lại thêm hoàn thiện.