Ngày ấy - bây giờ của các thí sinh The Face

|

Nhiều thí sinh The Face từng có kinh nghiệm chinh chiến các cuộc thi, sau mỗi lần nhan sắc của họ lại thêm hoàn thiện.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube