Ngạc nhiên với quả cầu tự lăn lên dốc không cần điều khiển

|

Với kĩ thuật tinh xảo và cách đặt góc máy, người nhìn sẽ một phen hoa mắt khi chứng kiến cảnh quả cầu tự lăn lên dốc một cách kì diệu. Kĩ thuật gì mà tinh xảo đến vậy? Cùng xem nhé!