Nếu con gái không có mẹ thì sẽ như thế nào?

|

Mẹ luôn là "kim chỉ nam" và "bách khoa toàn thư" của những cô con gái. Hãy cùng xem các nàng luôn nhắc đến thân mẫu như thế nào nhé!