"Na Tra" Võ Minh Lâm xuất sắc giành 80 triệu đồng

|

Ở khuôn khổ chương trình Hoán đổi, được Anh Đức thách diễn xiếc, Minh Lâm đã “đáp ứng” yêu cầu khi hoá thân thành Na Tra trong vở kịch ngắn Na Tra đại chiến Long cung Thái tử.