;

Music Bank bất ngờ bật bí một loạt thần tượng K-pop đến Việt Nam

| <

Chương trình Music Bank nổi tiếng của Hàn Quốc sẽ ghé đến Việt Nam vào cuối tháng 3 năm 2015 này khiến người hâm một háo hức.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng