Mũi của chó có thể phát hiện bệnh ung thư?

|

Chú chó đáng yêu, bạn tốt nhất của con người không hề trải nghiệm giống chúng ta. Điều đó bắt đầu từ cái mũi tuyệt vời của nó.