Mức lương của các nhà khoa học nổi tiếng là bao nhiêu?

|

Einstein, Newton hay vợ chồng nhà Curie đều là những nhà khoa học vĩ đại, có những đóng góp thay đổi cả thế giới. Vậy nếu họ sống ở thời hiện đại thì sẽ hưởng lương bao nhiêu?

Đều là những vĩ nhân có đóng góp vô cùng to lớn cho nhân loại, tất cả họ đều được thế giới ghi nhân công lao.

Vậy nếu Einstein hay Newton, Mary Curie, Faraday... đang sống ở thời hiện đại thì mức lương tương ứng trước đây của họ là bao nhiêu?

Mức lương của các nhà khoa học nổi tiếng là bao nhiêu?

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...