"Mọt sách" có thể "cua" gái không?

|

Đa số mọi người đều cho rằng những anh chàng "mọt sách" thì khó lòng có bạn gái, nhưng thực tế thì sao?