;

Một chú ong sẽ lớn lên như thế nào trong 21 ngày đầu đời?

| <

Nhiếp ảnh gia Anand Varma ghi lại quá trình 21 ngày đầu đời của một tổ ong qua một đoạn video bằng kỹ thuật timelapse cực kì chân thật.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng