Mọi thứ trông như thế nào khi bạn bị mù?

|

Đoạn clip sẽ bạn hiểu rõ những người mù thấy gì cũng như những chứng bệnh khiếm thị khác.