Mở cốp xe không cần chìa khóa trong 3 giây

|

Tận dụng vật liệu dễ dàng tìm thấy được ở xung quanh, thủ thuật này giúp bạn có thể mở được cốp xe khi lỡ làm rơi mất chìa khóa. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo cho người đi xe máy, không nên để tài sản quí giá trong cốp xe vì kẻ gian có thể dễ dàng mở cốp lấy trộm.

Nguồn video: MN Entertainment

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube