[Mlog Sao] Demi Lovato "xuống sắc", Lorde thích thú nhận lời khen từ fan