MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

| 12:00 - 10/07/2013

Ngắm nhìn những anh chàng trong nhóm MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave số ra tháng 7/2013.

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

MBLAQ lạnh lùng cá tính trên tạp chí KWave

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: giaitri@yan.vn

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube