Matt Damon cho rằng Ben Affleck sẽ là một Người Dơi tuyệt vời

 

Dù có gần 80,000 người ký thư thỉnh nguyện phản đối Ben Affeck vào vai Người Dơi, nhưng bạn thân của anh là Matt Damon lại hết sức bênh vực.

Từ khoá:
YAN NEWS VIDEO
video cùng chuyên mục