Mặt trái đáng sợ của chiếc smartphone trong xã hội hiện đại

|

Với video này, bạn sẽ nhận thấy ngoài những tính năng hỗ trợ công việc còn có thêm tác hại đáng sợ của chiếc smartphone ở xã hội hiện đại.

Nguồn video: وجوه القرنون