Mất ngủ với tác phẩm 3D trên màn ngủ của hoạ sĩ Thái Lan

|

Những bức chân dung được vẽ trên mùng bằng kỹ thuật 3D nhiều lớp tạo cho người xem cảm giác kinh dị đầy ám ảnh.