Mất ngủ với tác phẩm 3D trên màn ngủ của hoạ sĩ Thái Lan

|

Những bức chân dung được vẽ trên mùng bằng kỹ thuật 3D nhiều lớp tạo cho người xem cảm giác kinh dị đầy ám ảnh.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube