Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

| 20:00 - 07/07/2013

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM trong bộ ảnh mới nhất trên tạp chí KWave số ra tháng 7/2013.

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Mạnh mẽ phong cách nam tính cùng vest với 2PM

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: giaitri@yan.vn